Skip to content

Sausio 13-oji

Sausio 13-ąją (antradienį) – Laisvės gynėjų dieną – paminėjome visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“. Pilietine iniciatyva prisiminėme prieš 24 metus vieningą Lietuvos piliečių siekį apginti atkurtos valstybės nepriklausomybę.

Šiandien akcija „Atmintis gyva, nes liudija“ mokykloje vyksta jau aštuntą kartą. Jos metu kalbėjome apie tai, kaip sovietų kariuomenė bandė įvykdyti perversmą Lietuvoje ir nuversti teisėtą Lietuvos valdžią, o Lietuvos piliečiai apgynė valstybės nepriklausomybę. Prisiminėme ir pagerbėme žuvusiuosius bei nukentėjusius valstybės gynėjus.

Akcijos simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. Visi mokiniai su mokytojais, susirinkę į klases, ties kiekvienu kabineto langu uždegė po žvakę. Kabinetuose dešimčiai minučių buvo užgesinta šviesa ir tuo metu buvo kalbama apie Sausio 13-osios įvykius.

Administracija

Paroda „Apkabinkime Žemę kartu“

Tėvų klubas kviečia visus susipažinti su paroda – Socialinis projektas taikai ir vienybei Žemėje „Apkabinkime Žemę kartu“. Ekspozicija veiks sausio 6-9 dienomis mokyklos I-o aukšto fojė.

Tėvų klubas

Kūrybinės dirbtuvės

Gruodžio 19 dieną 3c klasės mokinukai su  mamytėmis  rinkosi į „Kūrybines dirbtuves“. Šiemet mokėmės atgaivinti žinias, kaip  senolės kurdavo savo vaikams lėlytes. Pasirodo, kad tereikia turėti kelias skiauteles audinio, kūrybiškumo ir gimsta nuostabios lėlytės.

Net nesitikėjome, kad esame tokie išradingi ir kūrybingi.

Audronė Judienė

Šv. Kalėdų belaukiant

Gerbiami tėveliai, mieli mokiniai,

Ramybės palaima…

Vilties grožis…

Meilės dvasia…

Tikėjimo paguoda…

Tegu tai būna Jums Kalėdų dovanos.

Tegu šios Kalėdos atneša Jums daugybę priežasčių šypsotis.

Tegu Kalėdos pripildo Jūsų namus artimųjų šurmulio, gyvenimą – džiaugsmo, širdį – meilės ir vilties.

Nebijokime svajoti, kad nuolatos turėtume ko siekti mūsų vaikų, mūsų šeimų ir tautos labui.

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR PRASMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!

Projektas „Kaip švenčiamos Kalėdos kituose kraštuose“

Mokykloje vyko integruotas tikybos, etikos ir vokiečių kalbos projektas „Kaip švenčiamos Kalėdos kituose kraštuose“. Projekte dalyvavo 3-4 bei 5-6 klasės. 6 b klasės  mokiniai pasidalino žiniomis, kaip Šv. Kalėdas švenčia kituose kraštuose. Kaip Šv. Kalėdas sutinka Vokietijoje pasakojo vokiečių kalbos mokytoja  Larisa Tokareva ir su šeštokais pamokė vokiškų dainelių.

3a klasės  mokiniai, kuriuos  paruošė  tikybos mokytoja R. Liesytė ir pradinių klasių mokytoja Nijolė Žilionienė, priminė  tikrąją Kalėdų  istoriją – Jėzaus Kristaus gimimą.

Tikybos mokytoja  ir 4 a klasės mokiniai aplankė  „Vyturėlio“ darželio paruošiamąją grupę. Mokiniai pasakojo, kaip Kalėdas sutinka kitų kraštų vaikai, kokius žaidimus žaidžia, kokias dovanas ir kada gauna. Buvo gaminamos Prakartėlės.

Paskutinį dešimtadienį vyko integruoto  etikos ir tikybos pamokos su 4c klasės mokiniais, mokytojos Vaida Buteikienė, Rimalda Liesytė.

R. Liesytė